Riksdagsskrivelse 2020/21:16

Riksdagsskrivelse 2020/21:16

Riksdagsskrivelse 2020/21:16

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU3 En moderniserad radio- och tv-lag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 oktober 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.