Riksdagsskrivelse 2020/21:159

Riksdagsskrivelse 2020/21:159

Riksdagsskrivelse

2020/21:159

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2020/21:SoU23

En tillfällig covid-19-lag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 januari 2021

Andreas Norlén

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.