Riksdagsskrivelse 2020/21:13

Riksdagsskrivelse 2020/21:13

Riksdagsskrivelse 2020/21:13

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 september 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.