Riksdagsskrivelse 2020/21:131

Riksdagsskrivelse 2020/21:131

Riksdagsskrivelse 2020/21:131

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2020/21:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 december 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.