Riksdagsskrivelse 2019/20:337

Riksdagsskrivelse 2019/20:337605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:337

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU19 En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.