Riksdagsskrivelse 2019/20:324

Riksdagsskrivelse 2019/20:324

Riksdagsskrivelse 2019/20:324

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2019/20:UFöU4 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.