Riksdagsskrivelse 2019/20:306

Riksdagsskrivelse 2019/20:306

Riksdagsskrivelse 2019/20:306

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU13 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 juni 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.