Riksdagsskrivelse 2019/20:267

Riksdagsskrivelse 2019/20:267

Riksdagsskrivelse 2019/20:267

Sveriges delegation vid

OSSE:s parlamentariska församling1

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU7 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 maj 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:266 till Utrikesdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.