Riksdagsskrivelse 2019/20:263

Riksdagsskrivelse 2019/20:263605155

-172720

0

0


Riksdagsskrivelse

2019/20:263

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2019/20:SoU23 Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 maj 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.