Riksdagsskrivelse 2019/20:24

Riksdagsskrivelse 2019/20:24

Riksdagsskrivelse 2019/20:24

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU7 Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson