Riksdagsskrivelse 2019/20:23

Riksdagsskrivelse 2019/20:23

Riksdagsskrivelse 2019/20:23

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU6 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 oktober 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson