Riksdagsskrivelse 2019/20:205

Riksdagsskrivelse 2019/20:205

Riksdagsskrivelse 2019/20:205

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU26 Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 april 2020

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.