Riksdagsskrivelse 2019/20:193

Riksdagsskrivelse 2019/20:193

Riksdagsskrivelse 2019/20:193

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU19 Tydligare regler vid konsumentavtal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 mars 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.