Riksdagsskrivelse 2019/20:191

Riksdagsskrivelse 2019/20:191

Riksdagsskrivelse 2019/20:191

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2019/20:FiU37 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 mars 2020

Lotta Johnsson Fornarve

Claes Mårtensson