Riksdagsskrivelse 2019/20:172

Riksdagsskrivelse 2019/20:172

Riksdagsskrivelse 2019/20:172

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU14 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 februari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.