Riksdagsskrivelse 2019/20:167

Riksdagsskrivelse 2019/20:167

Riksdagsskrivelse 2019/20:167

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2019/20:NU9 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservationen under punkt 2, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 februari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson