Riksdagsskrivelse 2019/20:150

Riksdagsskrivelse 2019/20:150

Riksdagsskrivelse 2019/20:150

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU13 Skatt på plastbärkassar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.