Riksdagsskrivelse 2019/20:147

Riksdagsskrivelse 2019/20:147

Riksdagsskrivelse 2019/20:147

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2019/20:UU6 Sveriges feministiska utrikespolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.