Riksdagsskrivelse 2019/20:138

Riksdagsskrivelse 2019/20:138

Riksdagsskrivelse 2019/20:138

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2019/20:CU6 Större komplementbostadshus får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 januari 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.