Riksdagsskrivelse 2019/20:109

Riksdagsskrivelse 2019/20:109

Riksdagsskrivelse 2019/20:109

Regeringen

Infrastrukturdepartementet1

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2019/20:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 3 under punkt 4, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:106 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:107 till Försvarsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:108 till Miljödepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.