Riksdagsskrivelse 2018/19:62

Riksdagsskrivelse 2018/19:62

Riksdagsskrivelse 2018/19:62

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU1 Statens budget 2019 Rambeslutet får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 1, dels bifallit reservation 5 under punkt 2 samt i övriga fall bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.