Riksdagsskrivelse 2018/19:52

Riksdagsskrivelse 2018/19:52

Riksdagsskrivelse 2018/19:52

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU14 Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 november 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.