Riksdagsskrivelse 2018/19:296

Riksdagsskrivelse 2018/19:296

Riksdagsskrivelse 2018/19:296

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU27 Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.