Riksdagsskrivelse 2018/19:280

Riksdagsskrivelse 2018/19:280

Riksdagsskrivelse 2018/19:280

Riksdagsstyrelsen1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:279 till Statsrådsberedningen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.