Riksdagsskrivelse 2018/19:279

Riksdagsskrivelse 2018/19:279

Riksdagsskrivelse 2018/19:279

Regeringen

Statsrådsberedningen1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 juni 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:280 till Riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.