Riksdagsskrivelse 2018/19:247

Riksdagsskrivelse 2018/19:247

Riksdagsskrivelse 2018/19:247

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU20 Höjt tak för RUT-avdrag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 juni 2019

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.