Riksdagsskrivelse 2018/19:208

Riksdagsskrivelse 2018/19:208

Riksdagsskrivelse 2018/19:208

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU17 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 maj 2019

Kerstin Lundgren

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.