Riksdagsskrivelse 2018/19:204

Riksdagsskrivelse 2018/19:204

Riksdagsskrivelse 2018/19:204

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU36 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 maj 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.