Riksdagsskrivelse 2018/19:176

Riksdagsskrivelse 2018/19:176

Riksdagsskrivelse 2018/19:176

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2018/19:TU5 Infrastrukturfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 april 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson