Riksdagsskrivelse 2017/18:422

Riksdagsskrivelse 2017/18:422

Riksdagsskrivelse 2017/18:422

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson