Riksdagsskrivelse 2017/18:418

Riksdagsskrivelse 2017/18:418

Riksdagsskrivelse 2017/18:418

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU46 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.