Riksdagsskrivelse 2017/18:412

Riksdagsskrivelse 2017/18:412

Riksdagsskrivelse 2017/18:412

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU23 Elmarknadsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.