Riksdagsskrivelse 2017/18:407

Riksdagsskrivelse 2017/18:407

Riksdagsskrivelse 2017/18:407

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU43 Journalistik i hela landet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.