Riksdagsskrivelse 2017/18:384

Riksdagsskrivelse 2017/18:384

Riksdagsskrivelse 2017/18:384

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU17 Taxifrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson