Riksdagsskrivelse 2017/18:277

Riksdagsskrivelse 2017/18:277

Riksdagsskrivelse 2017/18:277

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU13 Förbud mot utvinning av uran får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.