Riksdagsskrivelse 2017/18:274

Riksdagsskrivelse 2017/18:274

Riksdagsskrivelse 2017/18:274

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU34 Vissa förslag på assistansområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.