Riksdagsskrivelse 2017/18:161

Riksdagsskrivelse 2017/18:161

Riksdagsskrivelse 2017/18:161

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU11 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 februari 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.