Riksdagsskrivelse 2017/18:145

Riksdagsskrivelse 2017/18:145

Riksdagsskrivelse 2017/18:145

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU6 Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 januari 2018

Björn Söder

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.