Riksdagsskrivelse 2017/18:102

Riksdagsskrivelse 2017/18:102

Riksdagsskrivelse 2017/18:102

Regeringen

Miljö- och energidepartementet1

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2017/18:100 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2017/18:101 till Försvarsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.