Riksdagsskrivelse 2016/17:349

Riksdagsskrivelse 2016/17:349

Riksdagsskrivelse 2016/17:349

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.