Riksdagsskrivelse 2016/17:324

Riksdagsskrivelse 2016/17:324

Riksdagsskrivelse 2016/17:324

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU40 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2017

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.