Riksdagsskrivelse 2016/17:231

Riksdagsskrivelse 2016/17:231

Riksdagsskrivelse 2016/17:231

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU23 Riksbankens förvaltning 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 april 2017

Esabelle Dingizian

Annalena Hanell

1Riksdagsskrivelse 2016/17:229 till Riksbanksfullmäktige Riksdagsskrivelse 2016/17:230 till Riksrevisionen