Riksdagsskrivelse 2015/16:5

Riksdagsskrivelse 2015/16:5

Riksdagsskrivelse 2015/16:5

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2015/16:NU6 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 oktober 2015

Björn Söder

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.