Riksdagsskrivelse 2015/16:48

Riksdagsskrivelse 2015/16:48

Riksdagsskrivelse 2015/16:48

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 november 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.