Riksdagsskrivelse 2015/16:307

Riksdagsskrivelse 2015/16:307

Riksdagsskrivelse 2015/16:307

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU21 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.