Riksdagsskrivelse 2015/16:295

Riksdagsskrivelse 2015/16:295

Riksdagsskrivelse 2015/16:295

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2015/16:NU23 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.