Riksdagsskrivelse 2015/16:269

Riksdagsskrivelse 2015/16:269

Riksdagsskrivelse 2015/16:269

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU11 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.