Riksdagsskrivelse 2015/16:230

Riksdagsskrivelse 2015/16:230

Riksdagsskrivelse 2015/16:230

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2015/16:NU19 Effektreserv 2020-2025 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 maj 2016

Björn Söder

Claes Mårtensson