Riksdagsskrivelse 2015/16:186

Riksdagsskrivelse 2015/16:186

Riksdagsskrivelse 2015/16:186

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2015/16:NU12 Politik för hållbart företagande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 mars 2016

Tobias Billström

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.