Riksdagsskrivelse 2015/16:169

Riksdagsskrivelse 2015/16:169

Riksdagsskrivelse 2015/16:169

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU13 Gymnasieskolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 mars 2016

Björn Söder

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.